SA BAKUNA DAPAT NA BANG MANGAMBA?

DOC ZACATE-ZACATERBANG PAYO.jpg

Ano ang bakuna?

Katulad ng mga gamot na ating iniinom kapag tayo ay may sakit, ito ay may side effects at mayroon ding benepisyo sa ating katawan. Ang importante dito ay may indikasyon na dapat itong gamitin at ang benepisyo ay malaki ang mabibigay sa pasyente kaysa ang masamang dulot nito. Ang wika nga namin na kasabihan ng mga doctor, ang gamot must have “Benefit that Outweighs the Risk”.

Ang pagbibigay ng bakuna sa ating mga anak at maski na rin sa ating mga matatanda ay sumasang-ayon sa prinsipyong nabanggit. Ngunit ang malaking katanungan ay DAPAT NGA BA TAYONG MANGAMBA SA BAKUNA?

Ang bakuna ay isang paraan at mainam na sandata para maiwasan ang mga sakit bago pa ito makahawa sa tao. Ito ay may sangkap na kapag ibinigay sa atin ay nagdudulot ng pag-activate ng ating natural na panlaban sa infection na kilala sa tawag na “Immune System”.

Dahil sa pag-activate na ito, dumarami ang ating panlaban sa impeksiyon, at kapag tayo ay nakakuha ng isang sakit at na-expose dito, agaran itong napupuksa bago pa mapunta sa isang full-blown infection.

Ang mga bakuna ay ibinibigay depende sa sakit na pinipigilan nito. May mga bakuna na may iilan lang ang dose na kailangan. At may mga bakuna na kailangang ibigay taon-taon, ito ay sa mga kadahilanang kailangan munang “masanay” ang ating immune system para mahinog ito at nang malabanan ang sakit. At minsan, dahil na rin sa palagiang mutation ng organismong pinupuksa nito.

Ang bakuna ay naging kasangga na ng buong mundo upang masugpo at kalauna’y maalis na ng tuluyan ang mga organismo na nagdudulot ng sakit na nagiging dahilan ng pagkamatay ng mara­ming populasyon sa iba’t ibang bansa.

Isa sa nawalang sakit dahil sa bakuna ay ang sakit na small pox na kinatatakutan sa halos 3,000 na taon sapagkat ito ay progresibo at nakamamatay. Dahil sa mga programa ng World Health Organization, ang small pox ay nadeklarang wala na o na eradicate na noong taong 1979.

Sa Filipinas ang pagbabakuna ay nagpaigting ng programa ng Kagawaran ng Kalusugan sa ilalim ng yumaong da­ting Secretary of Health at Senador Juan Flavier. Dahil dito bumaba ang mga datos ng sakit at nabawasan ang paghihirap ng pamilyang Filipino.

Sa ngayon, ang mga sakit na dati ng bumaba ay muli na namang nagbabalik sa maraming kadahilanan. Ilan sa mga ito ay ang kompiyansa sa bakuna ng mga magulang dahil sa mga kontrobersiya na nakapalibot dito, information dissemination, manpower para epektibong maibigay ang mga bakuna, kakulangan ng supply ng bakuna, mga expired na bakuna, at matitibay na programa para sa kahalagahan nito.

Ang bakuna ay may “Presumption of Effectiveness” na ang ibig sabihin nito ay napatunayan na epektibo bago pa man ito ipasok sa merkado. Ito ay safe at effective at kaagapay na natin para mapanatiling malusog ang pamilyang Filipino.

May mga kontro­bersiya man ang iilan sa mga ito, hindi pa rin natin dapat alisin sa ­ating isip ang importansya nito at ang ating pakikipagtulungan sa gobyerno at sa ating mga local government unit (LGU) upang tuluyan nang mawala ang mga sakit na nagpapahirap sa ating mga anak at sa atin na ring mga nakatatanda.

Kung may katanu­ngan, maaari pong mag-email sa samuelzacate@yahoo.com o i-like ang fan page medicusetlegem sa facebook- Dr Samuel A Zacate.

4 thoughts on “SA BAKUNA DAPAT NA BANG MANGAMBA?”

Comments are closed.