SA KAPISTAHAN NG MAHAL NA INA NG SANTO ROSARIO

ANG buwan ng Oktubre ay itinalaga para sa banal na rosaryo, hindi lamang dito sa ating bansa kundi sa maraming Katolikong bansa sa mundo. Pinaparangalan at dinadakila ang Mahal na Birheng Maria sa pamamagitan ng paglulunsad ng mga nobena, vigil, at pagrorosaryo.

Espesyal ang araw na ito, ika-7 ng Oktubre, dahil ito ay ang Kapistahan ng Birhen ng Santo Rosario. Ito ang itinuturing na pinaka-highlight ng buong rosary month. May mga misa, nobena, prusisyon, at espesyal na panalangin sa iba’t-ibang simbahan sa buong bansa sa araw na ito. Ang mga katangi-tanging pista ng Mahal na Birhen ng La Naval at ng Birhen ng Manaoag ay ngayong Oktubre rin ipinagdiriwang.

Ang mga deboto ng ating Mahal na Ina ay nagrorosaryo araw-araw upang magpasalamat sa pagmamahal, proteksyon, at tulong ng Birheng Maria. Maging ang ating Mahal na Papa na si Pope Francis ay nanawagan ng pagrorosaryo para ipagdasal ang pagtatapos ng pandemya at bilang espesyal na debosyon para sa Birheng Maria. Para sa buwan ng Oktubre, inaanyayahan ang mga Katoliko upang mag-rosaryo araw-araw.

Ang ating pagibig para kay Maria ay maghahatid sa atin sa harapan ng kanyang anak na si Hesus. Sa pagdarasal ng rosaryo ay pinagninilayan natin ang mga misteryo ng Santo Rosario. Tinatawagan tayo upang maglaan ng panahon at ialay ang ating sarili at ating mga intensyon at panalangin para sa Mahal nating Ina sa pamamagitan ng Santo Rosario.

Napakahalaga ng pamamagitan ng Birheng Maria sa atin at sa kanyang anak na si Hesus—hindi tayo nag-iisa sa ating paglalakbay patungo kay Hesus. Kamangha-mangha ang mga biyayang maaaring matanggap sa pamamagitan ng pagrorosaryo.