SALUDO PO SA INYO, LOLA AT LOLA

tinig ng pastol logo

SA Kauna-unahang pagkakataon sa araw na ito, Hulyo 25, 2021, ipinagdiriwang at binibigyan ng halaga ng Simbahan ang Pandaigdigang Araw ng mga Nakatatanda at ng ating mga Lolo at Lola. Kaya naman, bigyan natin ng pagpupugay at pagkilala ang ating mga lolo at lola. Tunay ngang sumasalamin ang ating mga lolo at lola sa patuloy na pagdaloy ng biyaya ng Diyos mula sa kanilang pagsaksi at pagpapatuloy ng pagsasabuhay ng ating pananampalataya at pagpapamana nito sa atin. Ang kanilang mga natutunan sa buhay mula noon hanggang ngayon ay nagsisilbing karunungang nagtuturo sa atin, mga kabataan, kung gaano kahalaga ang pananalig sa Diyos sa ating pag-iral at pagbibigay kahulugan sa buhay. Mula sa kanila, ating matututunan ang katuturan ng buhay pananampalataya dahil sila ay bahagi ng kasaysayang nagpapatuloy ng pagdaloy nito mula kahapon, magpahanggang ngayon at sa pagtawid natin sa hinaharap na tayo mismo ay handa na sa pagpapatotoo ng ating pananampalataya sa susunod na henerasyon. Maihahalintulad natin sina lolo at lola bilang mga tagapagpasa ng mahalagang pamana na siya naman nating pahahalagahan upang maipasa rin sa susunod na henerasyon.

Mahalaga ang ambag nila lolo at lola sa Simbahan dahil sila ang nagpatuloy ng pagtataguyod na pinasimulan ng ating mga ninuno lalo na at sila ang nagtuturo sa atin maging mapagbigay sa mga pangangailangan ng Simbahan. Hindi nila alintana ang hirap at sakripisyo basta’t maitaguyod nila ang higit na makatutulong sa pagpapalawig at pagpapalalim ng pananalig ng pamayanan sa Diyos. Hindi rin nila alintana maging ang pagtanda maipagpatuloy lamang ang kanilang misyon na kahit sa pananalangin sa banig ng karamdaman ay naipagpapatuloy. Dahil dito, tinatawagan ng pansin ang lahat na makibahagi sa pagpapatuloy ng misyon at matuto tayo sa kanilang halimbawa na pinanday ng panahon sa pagyakap sa mahahalagang turo ng Simbahan. Sila ay nagsisilbing pundasyon nito sa kasalukuyan na atin ding babatain sa ating panahon.

Ang papel na ginagampanan ng ating mga nakatatanda ay tunay ngang hindi mababalewala ninuman dahil may aral sa bawat paninindigang kanilang pinanghahawakan, ang patuloy na pagtitiwala at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ito ang bagay na dapat din nating matutunang isabuhay upang maging matatag tayo bilang mga Kristiyano sa ating panahon na nagsilbi ring lakas at inspirasyon nila sa mga nakatatanda noong kanila mismong kabataan. Paglilipat at pagpapamana, ito ang mga pamamaraan na pinagdadamutan ng mga nakatatanda at nakababata na matingkad na nangayayari ngayon. Dito nawa tayo magbigay ng panahon lalo na sa pagpapatuloy ng tradisyon sa ating pamilya at pamayanan, sa ating parokya at sa Simbahan sa kabuuan.

Muli, isang pagpupugay sa ating mga lolo at lola, mga magigiting ng huwaran sa ating panahon sa patuloy na pagsaksi sa kabutihang loob ng Diyos. Pagpalain at palakasin nawa kayo ng pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Amen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *