SIMPLENG PAMUMUHAY AT ANG KONSEPTO NG DEGROWTH

PUSONG PANALO

(Pagpapatuloy)

ILAN sa mahahalagang aspeto ng degrowth ay ang mga sumusunod: awtonomiya, pag-aaruga, komunidad, pagbabahagi ng gawain, kaligayahan, pagsasaayos o pag-oorganisa ng sarili (pansarili), mga usaping panlahat, mga usaping panlokal, at pagkakasiyahan.

Bilang halimbawa, ang oras, isa sa mga dimensiyon ng degrowth, ay naglalatag ng mga katanungan tungkol sa konsepto ng gawain, paghahati-hati ng gawain, at kung paano ginagamit ng tao ang kanilang libreng oras. Ang degrowth movement ay nagtutulak ng mga sumusunod: paghahati-hati ng gawain, may bayad man o wala; ang maagang pagreretiro; trabahong part time; pagkakaroon ng childcare para sa mga manggagawang nanga­ngailangan nito; mas mahabang mga bakasyon; at iba pa.

May limitasyon dapat ang bayad na oras ng paggawa at dapat ding magkaroon ng tinatawag na progressive income tax upang maiwasan ang ‘di pagkakapantay-pantay. Bilang panghuli, iminumungkahi rin ang pagkakaroon ng kongkretong basehan o pag-aaral na nagbibigay ng depinisyon sa paggawa (work) at sa mga layunin nito, kabilang na ang kontribusyon o ambag sa ekonomiya nang walang bayad na gawaing bahay o gawain sa komunidad.

Ito ay ilang halimbawa lamang ng mga partikular na aksiyon o hakbang base sa isang aspeto lamang ng degrowth (oras) upang mailarawan kung paano gumagana o tumatakbo ang konseptong ito.

Bawat lipunan ay kailangang matutong mabuhay ayon sa kanilang kakayahang pang-ekolohiya. Dapat ding buksan at ituon sa lokal ang kanilang mga ekonomiya, at ipamahagi nang pantay-pantay ang mga yaman, kabuhayan at pag-aari ng lugar. Imbes na nakatuon ang atensiyon at interes ng tao sa yamang materyal, pagkonsumo, at komersiyalismo, maililipat ang pagpapahalaga sa pagtitipid, kaligayahan at kapakanan ng nakararami, at pagkakaroon ng sapat lamang at hindi sobra-sobra.

Sa ilalim ng degrowth movement, ang produksiyon at pagkonsumo ay babawasan upang madagdagan naman ang kahusayan at kapakanan ng tao at mapangalagaan ang likas na yaman ng mundo.

Comments are closed.