SUSTANSIYA SA DUGO AT DAGAT

doc ed bien

TODA raba (רבה ת) Israel! It means, thank you. It was a frenetic and exciting trip last week. It was organized by CCF under the leadership of its head, senior Pastor Tanchi in cooperation with DMI Davao. Hardly do we know that it is going to be an adventure that will be etched in our minds forever. After a long flight, and an arduous day climbing Mount Sinai, we were rewarded with a dip into the Dead Sea – isang sikat na dagat.

Akala ko, masarap maligo roon. Ang alat pala! At kapag nagtagal ay masakit sa balat. Lulutang  ka nga lang at hindi lulubog, parang magic. Tinawag itong dead sea dahil walang nabubuhay rito, mga isda man o halaman. Ang sob­rang alat ay galing sa mga tunaw na mineral na higit 25% kaysa ibang dagat. Ta­nging namumuong asin at putik lamang ang mapagkakakitaan dito. In 15 minutes umahon na ako. Makalipat nga doon sa ibang may pangkabuhayan.

BUHAY MULA SA DAGAT

Ang sumunod nating binisita ay ang Sea of Gallilee. Dito ay sumakay kami sa malaking bangka na ang hugis ay gaya sa kapanahunan ni Kristo. Sa dagat na ito napabalitang sangkatutak na isda ang nahuli ng mga disipulo matapos na sila’y magduda sa paglalayag sa gitna ng bagyo. Dito rin si Jesus naglakad sa ibabaw ng tubig. Hindi kami pinayagang lumangoy dahil malalim daw.

Pero suspetsa ko, dahil ito ay tinuturing nilang dagat na sagrado. Doon ko lalong napagtanto na ang mundo ay parang katawan ng tao – binubuo ng 70% na tubig. Ito ang nagdadala ng sustansiya mula puno’t dulo para mabuhay. Parang mahirap paniwalaan na mas maraming likido kaysa solido sa ating katawan. Hindi lamang dugo kundi pati lymph at iba pang body fluids ay na­ngangailangan ng tamang pagkain at alaga.

ANG HALAMANG CHLORELLA

HALAMANMay nakita akong berdeng mga tableta na inilalako sa health food stores. Hindi ko pinapansin dahil akala ko ay spirulina. “Mas masustansiya po itong chlorella, dahil may CGF,” pantawag-pansin ng mga nagtitinda.

Scientifically, ito ay kilala bilang Chlorella sorokiniana, isang algae na kulay emerald-green at may pleasant grass odor. The algae was discovered by a Dutch microbiologist, Dr. Martinus W. Beijerinck in 1890. The Japanese government with Dr. Hiroshi Tamiya developed the technology to grow, harvest and process Chlorella on a large, economically-feasible scale – for nutrient source purposes. Napatunayan kasing nagtataglay ito ng lahat ng DNA, chlorophyll, bitamina at mineral na kailangan para sa malusog na dugo, lymph at other body fluids – in short 70% ng ating katawan.

BENEPISYO NG SUPERFOOD

Naintriga ako at masu­sing nagbasa. Ayon kay Dr. Tamiya, “It is a superfood and superfoodnot just a supplement! But because of its wide range of nutrients, nucleic amino acids, chlorophyll, DNA and CGF, it can replace many ave­rage nutritional products to boost energy levels.” Dagdag pa niya, “Chlorella is the only known source of true CGF (the chlorella growth factor), which is produced during the photosynthesis process and extracted from the nucle-us.” Ang CGF ang paborito nga­yon ng mga magulang para sa kanilang mga anak, and as the saying goes, ‘para tulungang tumang­kad’! Tinutulungan ng taglay nitong nucleic ­acids ang metabolismo ng buto, cartillages at muscles. Ta­nging chlorella lamang ang may natural CGF, at hindi gawang la-boratoryo gaya ng ibang sup­lemento.

BENEPISYONG PANGKALUSUGAN

Narito ang ilan pang health benefits na dulot ng chlorella

  • Best source of Iron, Calcium and Magnesium – maigi ito sa mga bata, buntis, payatin at mga anemic.
  • Contains lutein and zeaxanthin – mga carotenoids to promote eye health and prevent mascular degeneration.
  • Supports liver health – chlorophyll have been shown to improve liver markers SGOT/SGPT for people with liver disease.
  • Chlorella improves digestion, reduces bloating from acidity, and GERD symptoms because of its enzyme content.
  • Chlorella helps relieve symptoms of premenstrual syndrome (PMS) due to its high B complex content.
  • Detoxifies heavy metals, ex. from pollution or teeth fillings, by wrapping itself around toxins, such as lead, cadmium, and mercury and prevents them from being absorbed.
  • Detoxifies Radiation and Chemotherapy effects – chlorella’s high levels of chlorophyll have been shown to protect the body against radiation treat-ments while removing chemical particles from the body.
  • Makes you look younger & healthier – chlorella helps slow the aging process by reducing oxidative stress. It also naturally increases levels of vita-min A and C and Glutathione in the body which eliminates free-radicals and protects the cell membrane.

SOLUSYON SA WORLD HUNGER

Ayon sa scientists, “The world’s population is growing rapidly and first world leaders are worried about being able to produce enough food for eve-ryone using just traditional agriculture.

Traditional protein-rich foods, like meat, require a lot of time, money, energy, and space to produce, so to find a food that could provide a lot of pro-tein for less was important. As a result, research institutions began looking to chlorella as a potential solution to the problem of world hunger. They found it to be a nutrient-dense food that could be grown in large quantities at a low cost.” Nakita pa sa mga pag-aaral na chlorella ‘could convert 20% of the energy from sunlight into edible nutrition. This high photosynthetic efficiency means that chlorella is better at turning energy into protein than any other plant’. Umuwi akong pabalik ng Pilipinas nang may pag-asang may solusyon sa ating malnutisyon!

*Quotes

“District 12: Where you can starve to death in safety. May the odds be ever in your favor!”

– The Hunger Games movie

oOo

Salamat po sa pagsubaybay sa ating artikulo tuwing Lunes. Para sa mga dagdag ninyong katanungan, maaari po kayong makinig sa DWIZ 882 khz every Sunday at 11am sa programang Kalusugang Ka-BILIB or text sa (0999) 414 5144 or visit our Facebook account: lebien medical wellness. God bless dear readers!

 

 

Comments are closed.