MAY MAGAGAWA TAYO

atty rojas

NARARANASAN dito sa siyudad ang madalas na pagbaha hatid ng sunod-sunod na pag-ulan. Bilang ordinar­yong mamamayan, may responsibilidad tayong lahat upang tulungan ang pamahalaan na hanapan ng solusyon ang palagiang problemang ito. Mahalagang matutong mag-recycle […]