ONLY JESUS

TINIG NG PASTOL2

DAHIL hindi nakukuntento ang tao sa buhay ay lagi niyang hinaharap ang  kakulangan, kapintasan, kahirapan, at kagutuman. Para sa kanya, hindi siya makukumpleto hanggang hindi natutugunan ang kanyang layaw, kagustuhan, kabusugan at walang katapusang planong […]