MAHARLIKA INVESTMENT FUND, KAILANGANG DUMAAN SA BUTAS NG KARAYOM

DAHIL mainit na usapin pa rin sa kasalukuyan ang kontrobersiyal na Maharlika Investment Fund (MIF), muli nating tatalakayin dito ang kabuuan nito at ipaliliwanag para maintindihan nating lahat. Kamakailan lang, dumalo tayo sa isang pagpupulong […]