Participant ng Bisyong Pagnenegosyo Webinar, nakatanggap ng puhunan mula sa “Big Heart Investor” (Bisyong Pagnenegosyo Series) NANG SUMUBOK AT NABIGO NGUNIT MULING BABANGON!

Kahit hindi nagtagumpay sa pizza business si Mark Vincent Bauzon, muli niyang sinubukan ang magnegosyo – dahil nakasali siya sa “bisyong Pagnenegosyo” webinar na inorganisa ng BVG Foundation, isa siya sa napiling mabigyan ng pinansyal […]