PAGHILOM

(Pagpapatuloy…) Sinuman ang uupong mga lider ng bansa ay may dala-dalang mabigat na responsibilidad. Pasan-pasan nila ito sa kanilang mga balikat kaya’t umaasa tayong lahat na sapat ang kanilang lakas, kahandaan, at kabutihan upang madala […]

PAGHILOM

ANG  mga nagdaang linggo ay naging saksi sa mga relasyong nasira dahil sa pulitika. Ang magkakaibigan, magkakamag-anak, at maging yaong hindi magkakakilala ay nagpalitan ng insulto, lalo na sa social media, upang laitin at hiyain […]