TANGGAL SI SERENO

Magkape Muna Tayo Ulit

KAHAPON ay nakum­pirma ang matagal na agam-agam at pinag-uusapan ng karamihan kung ang mga mahistra­do ng Korte Suprema ay magdedesisyon tungkol sa petisyon na isinampa ng Office of the Solici­tor General (OSG) na quo warranto laban kay Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno.

Sa botong 8-6, kinati­gan ang petisyon ng quo warranto laban kay Jus­tice Sereno at tinanggal siya bilang Chief Jus­tice. Ang mga bumoto na pabor sa petisyon ay sina Teresita De Castro, Diosdado Peralta, Lu­cas Bersamin, Francis Jardeleza, Samuel Mar­tires, Noel Tijam, An­dres Reyes Jr. at Alex­ander Gesmundo. Ang hindi naman pumabor sa petisyon ay sina An­tonio Carpio, Presbitero Vepasco, Perlas Bern­abe, Mariano Del Cas­tillo Marvic Leonen at Benjamin Caguioa.

Hindi ko na masya­dong tatalakayin ang pinagmulan ng nasabing petisyon. Ang puno’t dulo nito ay kinuwestiyon ng OSG ang pag­kakatalaga kay Sereno bilang Chief Justice da­hil lumabag siya sa mga mahahalagang alitun­tunin at dokumentong isinumite na kailangan upang ikaw ay maaaring maging kandidato sa nasabing mataas na posisyon sa Hudikatura.

Ang Statement of As­sets and Liabilities o SALN ay isa sa mga re­quirement upang mapa­tunayan kung magkano ang iyong kayamanan at halaga ng ari-arian dulot ng mga iyong kinita sa iyong propesyon. Ang SALN ay isa sa basehan ng integridad ng isang kandidato sa nasabing posisyon. Ang hangad ng estado rito ay upang malaman ang kalinisan ng kanilang yaman at tapat sa pagbabayad ng buwis.

Subalit hindi naka­pagsumite si Sereno ng kumpleto niyang SALN. Ito ay lumabas noong pagdinig sa mababang kapulungan sa impeach­ment complaint ng isang Atty. Larry Gadon. Isa lamang ang SALN ni Sereno sa kinuwestiyon ni Gadon ngunit ito yata ang lumabas na malaking katanungan laban kay Sereno.

Ang pagpataw ng de­sisyon ng Korte Supre­ma sa petisyon ng quo warranto ay mukhang luminaw nang si Sereno mismo ay hindi maka­pagbigay ng paliwanag sa mga kapwa niya miyembro ng Hudikatura noong nagkaroon sila ng en banc session. Direktang tinanong ni Associate Justice Mar­tires noong buwan ng Marso kung totoo bang kumpleto at tama ba ang naisumite ni Sereno ng kanyang SALN. Walang malinaw sa sagot si Sereno. Mukhang ang tanong na iyon ay naka­pagkumbinsi sa ilan sa mga mahistrado na hindi tapat si Sereno sa mga isyu na ibinabato laban sa kanya.

Sa totoo lang, dala­wang bahagi ng argu­mento rito sa petisyon ng quo warranto. Una ay ito ba ay batay sa ating Saligang Batas? Wala raw sa ating Konstitusyon ang kapangyarihan na tanggalin sa puwesto ng kapwa miyembro ng Korte Suprema ang ating Chief Justice. Nasa Kongreso lamang ang nasabing kapang­yarihan sa pamamagitan ng impeachment.

Sa kabilang dako na­man, ano naman ang gagawing aksiyon ng Korte Suprema sa petisyon ng quo war­ranto at kitang-kita nila na talagang lumabag si Sereno sa maling pagsumite ng kanyang SALN? Ito ay patunay lamang na noong simula pa lang ay hindi na dapat siya naging Chief Jus­tice. Isipin ninyo na ang pinakamataas na mahis­trado ng Korte Suprema ay lumabag sa batas at babalewalain lamang ito? Nasaan ang hus­tisya? Anong nangyari sa imahe ng hustisya na naka-piring dapat ang mga mata na simbolo na wala kinikilingan?

Sa tingin ko ay napili­tan ang Korte Supre­ma na aksiyunan ang petisyon ng quo war­ranto upang sila na ang maglinis ng sarili nilang suliranin at maiwasan pang humaba ang isyu at makaladkad at masira ang imahe ng Korte Su­prema.

‘Ika nga “time will tell” kung ang ginawang hakbang na katigan ang petisyon ng quo warran­to laban kay Sereno ay magbubunga ng masa­ma o mabuti sa sambayanan.

Comments are closed.