(Tiniyak ng ECC) BENEPISYO SA COVID-HIT WORKERS

Stella Banawis

INIHAYAG ng Employees’ Compensation Commission (ECC) na makatatanggap ang mga manggagawang nagkasakit ng COVID-19 ng benepisyo sa ilalim ng Employees’ Compensation Program, naospital man sila o hindi.

“Ito ay para sagutin ang mga katanungan ng mga manggagawang nagkasakit ng COVID na may kaugnayan sa trabaho ngunit hindi sila naospital,” pahayag ni ECC Executive Director Stella Banawis.

Simula pa noong 2020 ay nagbigay na, aniya, ng benepisyo ang ECC para sa mga nagkasakit ng COVID-19 na may kaugnayan sa trabaho sa ilalim ng teoryang “increased risk” kung saan ang pagkakasakit ay maaaring mabayaran sa kondisyon na ito ay makapagbibigay ng sapat na katibayan na ang pagkakasakit ay may kaugnayan sa trabaho.

Noong Abril 6, 2021, inaprubahan ng ECC ang Board Resolution No. 21-04-14, kung saan kasama ang COVID-19 sa listahan ng occupational and work-related disease.

“Habang patuloy na tumataas ang bilang ng mga manggagawang nagkakasakit ng COVID-19, nais naming paalalahanan ang lahat na maaaring mabayaran ang magkakasakit ng COVID-19 anuman ang kalubhaan nito at kung ang manggagawa ay naospital, gumaling sa isang quarantine facility, o sumailalim sa home isolation,” ayon kay  Banawis. LIZA SORIANO