TIPS PARA PALAKASIN ANG RESISTENSIYA

NASA gitna na naman tayo ng isang matinding pagtaas ng bilang ng kaso ng COVID-19 sa bansa dahil sa bagong variant na Omicron.

Ayon sa OCTA Research, maaaring higit sa kalahati ng populasyon ng Metro Manila ay positibo na sa COVID-19. Nitong ika-8 ng Enero, nakapagtala ang Department of Health (DOH) ng higit sa 26,000 bagong kaso ng sakit sa bansa. Para bang karamihan sa ating mga kakilala ay positibo sa COVID o kaya naman ay may trangkaso, na siya namang sumasabay rin sa ngayon.

Binibigyang-diin ng DOH na napakahalagang bumukod ang may sakit o may sintomas dahil makatutulong ito upang maiwasan ang pagkalat ng sakit.

Ayon kay Undersecretary Vergeire, kapag nakaramdam na tayo ng anumang sintomas, kailangan na natin agad na bumukod kahit wala pa sa ating kamay ang resulta mula sa laboratoryo. Mahalaga ito upang hindi mahawa ang kasama natin sa trabaho o sa bahay. Pinapayuhan din ang lahat na ipagpatuloy ang palagiang paghuhugas ng kamay, pagbukod, at pagte-test kapag nakaramdam ng anumang sintomas.

At siyempre, dagdag na proteksiyon ang dulot ng bakuna kaya importante ring fully-vaccinated tayo at may booster kung panahon na para sa booster shot.

Alam na rin natin ang mga kadalasang payo upang mapalakas ang resistensiya natin—ehersisyo, tamang pagkain, sapat na tulog at pahinga, sapat na tubig, pag-inom ng bitamina, at iba pa. Huwag nating kalimutan ang napakahalagang papel ng pagpapa-araw dahil maraming benepisyo ang ibinibigay nito sa ating isip at katawan.

Nakatutulong din ito upang mapalakas ang ating katawan para lumaban sa sakit. Puwede tayong maglaan ng kahit na 15 minuto sa ilalim ng araw habang naglalakad, nagja-jogging, nagyo-yoga, nagbabasa, nagga-gardening, o iba pang aktibidad na maaari nating gawin sa labas ng bahay.
(Itutuloy)