TREATY OF PARIS

ANG Kasunduan sa Paris o Treaty of Paris na nilagdaan noong 10 Disyembre 1898, ay ang pagtatapos ng Digmaang Espanyol-Amerikano. Sa kanilang kasunduan, palalayain ang Cuba, ililipat ang pamumuno sa Estados Unidos sa Puerto Rico at Guam, at bibilhin ang Pilipinas sa Espanya sa halagang $20,000,000.

Sa nasabing kasunduan, nagtapos ang French and Indian War/Seven Years’ War sa pagitan ng Great Bri­tain at France, ganoon din sa kanilang mga kakampi. Nag-give up ang France sa lahat ng kanilang teritoryo sa mainland North America, na nagtapos din sa foreign military threat sa mga British colonies.

Sa Pilipinas, isa itong Treaty of Peace sa pagitan ng United States of America at Espanya. Sumailalim sa proteksyon ng US ang Pilipinas, Cuba, Puerto Rico at Guam.

Ang mga key provisions ng Treaty of Paris ay ginarantiyahan ng da­lawang bansang makara­ting sa Mississippi River, na siyang naghihiwalay sa United States.

Binili ng Americans ang Pilipinas dahil sa pagnanais na makakuha ng commercial opportunities sa Asia, dahil kaya ng mga Filipino na pamunuan ang kanilang sarili, at sa takot na kung hindi nila ito kukunin ay baka kunin ito at kontrolin ng ibang bansa tulad ng Germany o Japan. —LEANNE SPHERE