TULONG NA HATID NG AKO-OFW

Joe_take

MARAMI sa mga bansang may malalaking ekonomiya ang umaasa sa mga migranteng manggagawa para sa karagdagang manpower sa kanilang lugar.

Ito ay maituturing na isang win-win na set-up para sa parehong bansa dahil ang mga remittance mula sa mga migranteng manggagawa ay malaking tulong sa ekonomiya ng bansang pinanggalingan ng mga ito.

Isang magandang halimbawa rito ay ang Pilipinas, kung saan ang remittance ng overseas Filipino workers (OFWs) ay tinatayang nasa 9.6% ng gross domestic product (GDP) ng bansa noong taong 2020, ayon sa datos ng World Bank.

Bilang kapalit sa naitutulong ng mga OFW sa ekonomiya ng Pilipinas, dapat lamang na siguraduhin ng pamahalaan ang kaligtasan ng bawat OFW. Upang mapangalagaan ang mga OFW, binuo ng Department of Labor and Employment (DOLE) ang Overseas Workers Welfare Administration (OWWA), isang ahensiyang inatasang tumutok sa pagsulong sa kapakanan ng mga OFW at ng mga pamilya nito.

Bagaman  nariyan ang OWWA, malaking tulong din ang pagkakaroon ng iba pang grupo at organisasyong nagsusulong din sa interes at kapakanan ng mga OFW gaya ng Advocates & Keepers Organization of OFW, Inc. o AKO-OFW.

Mula nang binuo ang AKO-OFW noong taong 2015, aktibo na ito sa pangangalaga at pagmamalasakit sa mga OFW. Ang organisasyong ito ay rehistrado at may mga miyembro mula sa ibang bansa gaya ng Saudi Arabia, Kuwait, Jordan, Qatar, UAE, Hong Kong, Singapore, Malaysia, at Pilipinas.

Ang AKO-OFW ay maraming iba’t ibang programa at inisyatiba na malaking tulong sa mga OFW at sa mga pamilya nito. Ang ilan sa mga ito ay ang OFW pension plan, programang pabahay, OFW Children Scholarship Grant, at OFW Re-employment program. Aktibo rin nilang isinusulong ang mga benepisyo para sa mga OFW gaya ng mga discount at ang pagkakaroon ng mga ward sa lahat ng regional na ospital sa bansa na nakalaan para sa mga OFW.

Bukod sa mga inisyatiba nito, tumutulong din ang AKO-OFW sa pagpaparating ng mga hinaing at posisyon ng mga OFW ukol sa mga isyung direktang nakaaapekto sa mga ito.

Isa rin sa mga pangunahing layunin ng grupo ay ang pagtutulak ng mga reporma, mga batas, at polisiya na magbibigay proteksyon at mangangalaga sa karapatan ng mga OFW. Bahagi rin ng kanilang plano ang bumuo ng grupo ng mga propesyonal gaya ng mga abogado, paralegal, mga medical practitioner, mga mental health professional, at mga financial advisor na handang tumulong at magbigay ng serbisyo sa mga OFW sa oras na ito ay kailanganin.

Malaking tulong ang mga organisasyong gaya ng AKO-OFW sa pagpapagaan ng malungkot na riyalidad ng sitwasyon ng ating mga OFW. Napakadaling maisawalang bahala ang mga bagay na tunay na mahalaga kapag ang mga remittance mula sa ito ay pumapasok na sa bansa.

Madalas ay nakalilimutan natin ang mga hamon at panganib na hinaharap ng mga ito sa araw-araw. Hindi karaniwang pinagtutuunan ng pansin ang mga ito hanggat hindi maging malaking isyu sa bansa gaya ng nangyari kay Flor Contemplacion, ang domestic worker na binitay sa Singapore sa kasong murder noong 1995.

Bagaman maituturing na malaki ang kinikita ng mga OFW, at kadalasan ay sapat ito upang umangat ang antas ng kabuhayan ng pamilya nito sa Pilipinas, ang mga panganib at hirap na hinaharap ng mga OFW sa kanilang buhay sa ibang bansa ay hindi dapat maliitin at ipagpawalang bahala. Kahit gaano kaganda ang mga sinasabi ng ibang bansa ukol sa kanilang pagtanggap sa mga OFW at ibang migranteng manggagawa, hindi nito mababago ang katotohanang mananatiling ‘outsider’ ang mga ito sa paningin ng mga lokal na mamamayan.

Hindi pantay ang karapatan ng mga OFW, at maging ang proteksiyon na maaaring makuha ng mga ito kung ikukumpara sa mga lokal na mamamayan. Mataas din ang panganib ng pagdanas ng pang-aabuso, pang-mamaltrato, at diskriminasyon.

Ang pagbuo sa AKO-OFW, na mula sa pagiging organisasyon ay party-list na sa kasalukuyan na mayroong komprehensibong plano sa pagsusulong sa karapatan at kapakanan ng mga OFW, ay nakagagaan ng kalooban.

Kung sila ay mabibigyan ng pagkakataong maisakatuparan ang mga plano at programa nila, tiyak na lalong mapupunta sa mas mabuting kalagayan ang ating mga makabagong bayani, saan mang bahagi ng mundo sila naroroon. Tama lamang na suklian natin at ng pamahalaan ang mga sakripisyo ng ating mga OFW ng proteksyon, seguridad, at kaligtasan na maaari nilang asahan sa lahat ng oras.