VALENTINE’S DAY RECIPE IDEAS

RECIPE VALENTINE

(Ni CT SARIGUMBA)

MARAMING magkaka-pamil­ya ang tiyak na mas pipiliing mag-celebrate ng Valen-tine’s Day sa kani-kanilang tahanan. Hindi nga naman kailangang lumayo pa para lang maging es-pesyal ang naturang okasyon. Dahil sa ba-hay lang, puwedeng-puwede na tayong maging masaya at maiparamdam sa ating mga mahal sa buhay kung gaano sila kahalaga sa atin.

Isa sa paraan nang pagpaparamdam ng pag-ibig sa ating pam-ilya o sa mga taong mahahalaga sa atin ay sa pamamagitan ng pagluluto sa kanila ng masasarap na putahe o dessert.

At ngayon ngang Va­lentine’s Day, ilan sa  mga recipe na maaaring subukan o ihanda sa pamilya ay ang mga sumusunod:

HEART SHAPED PIZZA

Sa kahit na anong okasyon, hindi nawa-wala sa kinahihiligan natin ang pizza. Oo nga’t sa isang click o tawag lang ay makapagpapa-deliver na tayo. Gayunpaman, bukod sa pagpapa-deliver, swak ding gumawa nito ngayong Araw ng mga Puso.

Basta’t may oven ka lang ay makapagbe-bake ka na.

At para rin maging akma ito sa Araw ng mga Puso, gawin itong hugis puso.

HEART SHAPED RED VELVET CAKE

Bukod pa sa pizza, cake ang isa pa sa ki-nahihiligan natin at hindi puwedeng mawala sa tuwing may handaan—simple man o magarbong handaan.

At kung nag-iisip kayo ngayong Valentine’s Day ng masarap pag-saluhan ng pamilya, isa sa puwedeng nin-yong lutuin ang Heart Shaped Red Velvet Cake.

Wala nga namang kasingsarap ang cake, lalo na kung red velvet pa ito. Swak na swak din ito ngayong parat-ing na Araw ng mga Puso dahil sa kulay nito.

Puwede rin naman ang cupcake na hugis puso.

HEART SHAPED DONUTS

Isa pa sa masarap kainin ang donut. Swak na swak din itong gawin sa bahay. Kaya’t sa mga mahihil-ig mag-bake, puwede kayong gumawa ng do-nuts na hugis puso.

Puwede rin ninyo itong lagyan ng dekorasyon o sprinkles para mas sumarap at gumanda ang hitsura.

HEART SHAPED SANDWICH

Sa mga wala namang panahong mag-bake, puwede rin naman ang paggawa ng kahit na anong klaseng sand-wich na kinahihiligan ng buong pamilya. Ang kaibahan lang nito sa ordinaryo o nakasa-nayang sandwich ay hugis puso ito. Kaya’t mas swak o akma sa okasyon.

HEART SHAPED FRUITS

Kung mahilig naman kayo sa prutas, swak din naman itong pag-saluhan ng buong pamilya ngayong nala-lapit na Araw ng mga Puso. Maghanap lang ng mga masasarap na prutas na paborito ninyo at hiwain ito ng hugis puso.

Mas nakatatawag din ng pansin kung iba’t ibang prutas at kulay ang inyong pipiliin o ihahanda.

Hindi naman kaila­ngang magtungo pa tayo sa mga mamahaling restau-rant para lang mai­pagdiwang natin ang mga maha-halagang okasyon.

Madalas ay mas nagi-ging katangi-tangi ito at masaya kapag sa bahay natin ipinag-diriwang. Marami rin naman tayong puwe-deng gawin sa bahay ga-ya na lang ng pagkukuwentuhan, pagluluto ng magka-kasama at ang pa­       nonood ng mga ki-nahihiligang palabas.

Puwede rin namang humilata lang kayo at magpahinga kasama ang mga mahal sa buhay.

Maraming paraan upang maipagdiwang natin ang Valentine’s Day. Maging madis-krate lang tayo. Kahit simple lang din ang mga handa o pagsasa-lu-han ng buong pami-lya, walang problema. Ang importante naman kasi ay magkakasama kayo ng mga mahal mo. Pagpaparamdam ng pag-ibig, iyan ang pinakadiwa ng nasa-bing pagdiriwang. At sa pamamagitan nga ng pagkakasama-sama ng pamilya kahit saglit lang o pamin-san-minsan, kaliga-yahan na ang dulot. At bukod sa kaligayahan, pagpaparamdam din ito ng pag-ibig.

Kaya’t ngayong Valen-tine’s Day, iparamdam natin ang pagmama-hal natin sa ating pam-ilya sa pamamagitan ng paglalaan ng panahon sa kanila.

Comments are closed.