WASTONG PASAHOD SA HOLIDAY PANAWAGAN NG DOLE

NANAWAGAN  ang Labor Department sa mga employer at may-ari ng negosyo na sundin ang wastong patakaran sa pagbabayad ng sahod ng kanilang mga mangggagawa sa special non-working at regular holiday ngayong Agosto.

Sinabi ni Labor Secretary Silvestre Bello III na sa kabila ng pagpapatupad ng community quarantine sa buong bansa, kailangang sundin ng mga pribadong kompanya, na nag-aatas sa kanilang mga manggagagawa na magtrabaho, ang pagbibigay ng tamang pasahod tuwing piyesta-opisyal, sa ilalim ng Labor Code.

Ipinalabas ni Bello ang Labor Advisory No. 15, series of 2021 para sa tamang pasahod sa Agosto 21, 2021, na dineklarang special non-working holiday sa ilalim ng Proclamation No. 1107; at sa Agosto 30, 2021, Araw ng mga Bayani, isang regular holiday.
Sinabi ni Bello na para sa Agosto 21, Ninoy Aquino Day, ang mga sumusunod na patakaran ang dapat sundin:

Kung ang empleyado ay hindi nagtrabaho, ang “no work, no pay” policy ang dapat sundin, maliban na lamang kung ang kompanya ay may polisiya o collective bargaining agreement (CBA) na nagbibigay ng sahod para sa nasabing araw.

Kung nagtrabaho sa nasabing araw, dapat bayaran ang empleyado ng karagdagang 30% ng kanyang arawang sahod sa unang walong oras ng trabaho [(arawang sahod x 130%) + COLA].
Para sa trabahong ginampanan ng higit sa walong oras (overtime work), dapat bayaran ang empleyado ng karagdagang 30% ng kanyang orasang kita sa nasabing araw [orasang kita ng kanyang arawang sahod x 130% x 130% x bilang ng oras na trinabaho].

Para sa mga empleyadong nagtrabaho ng special holiday at ito rin ang araw ng kanyang pahinga, siya ay babayaran ng karagdagang 50% ng kanyang arawang kita sa unang walong oras ng trabaho [(arawang sahod x 150%) + COLA].

Para naman sa overtime work ng special holiday at ito rin ay araw ng kanyang pahinga, ang empleyado ay dapat bayaran ng karagdagang 30% ng kanyang orasang kita sa nasabing araw. [Orasang kita ng kanyang arawang sahod x 150% x 130% x bilang ng oras na trinabaho].

Dagdag dito, itinakda rin ng Labor Advisory ang mga sumusunod na alituntunin sa pasahod para sa regular holiday ng Agosto 30 (Araw ng mga Bayani):

Ang empleyado na hindi nagtrabaho ay babayaran ng 100% ng kanyang sahod sa nasabing araw [(arawang sahod + COLA) x 100%], kung nagtrabaho ang empleyado ng regular holiday, dapat siyang bayaran ng 200% ng kanyang sahod para sa unang walong oras [(arawang sahod + COLA) x 200%].

Para sa overtime work (ginampanang trabaho na higit sa walong oras), dapat bayaran ang empleyado ng karagdagang 30% ng kanyang orasang kita [orasang kita ng arawang sahod x 200% x 130% x bilang ng oras na trinabaho].

Sa kabilang banda, ang empleyado na nagtrabaho ng regular holiday at ito rin ay araw ng kanyang pahinga ay dapat barayan ng karagdagang 30% ng kanyang arawang sahod na 200% o [(arawang sahod + COLA) x 200%] + [30% (arawang sahod x 200%)].

Ang empleyado na nag-overtime ng regular holiday at ito rin ay araw ng kanyang pahinga ay dapat bayaran ng karagdagang 30% ng kanyang orasang kita sa nasabing araw [orasang kita ng arawang sahod x 200% x 130% x 130% x bilang ng oras na trinabaho]. LIZA SORIANO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *