weRide

Si Garry Sales Jr. CEO ng weRide, isang car rental company na bukas sa partnership sa mga car owner na mayroong ekstrang sasakyan na hindi ginagamit. Para naman sa walang sasakyan, maaaring makaarkila sa abot-kayang halaga.
Sa ngayon, mayroong 250 vehicles na ang nag-ooperate at available para rentahan habang tiniyak na ang kanilang pinaaarkilang sasakyan ay maayos at ligtas gamitin.
Bukod sa mga pribadong indibividual ay marami nang umaarkila ng sasakyan kung kaya’t nakisosyo o pumasok na rin sa partnership sa ibang car rental company at kilalang automakers ang weRide.
Sa ngayon, pinapalawak pa ng car rental company ang kanilang services gaya ng pagkakaroon ng apps at garahe para naman sa mga indibduwal na nais maging kasosyo ng weRide.